Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010

Ψήφισμα - Διαμαρτυρία για το πρόβλημα των «τυφλών» οικοπέδων στους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ
Ξινάρα, 11 Μαρτίου 2010


Ψήφισμα - Διαμαρτυρία για το πρόβλημα των «τυφλών» οικοπέδων στους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Εξωμβούργου Τήνου, ύστερα από πρόταση του Δημάρχου, κ. Κροντηρά Παναγιώτη, στην 4η Συνεδρίαση έτους 2010 ομόφωνα αποφάσισε την έκδοση Ψηφίσματος – Διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την απαγόρευση δόμησης εντός ορίων οικισμών μικρότερων των 2.000 κατοίκων, που δεν διαθέτουν ρυμοτομικό σχέδιο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1828/2008 απόφαση του ΣτΕ μέσω της 1/28-1-2010 ερμηνευτικής Εγκυκλίου του ανωτέρω Υπουργείου.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα ανωτέρω καταργείται η δυνατότητα των οικοπέδων που ήταν «τυφλά» (δεν έβλεπαν σε κοινόχρηστο χώρο), μέσω παραχώρησης λωρίδας του οικοπέδου σε ¨κοινή χρήση» με συμβολαιογραφική πράξη, να κτιστούν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Εξωμβούργου, εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την ανακολουθία της κεντρικής διοίκησης και:
Θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός της αναδρομικής ισχύος της υπ’ αριθμ. 1828/2008 απόφασης του ΣτΕ, αναδρομικότητα που θίγει ιδιοκτήτες οι οποίοι νόμιμα και με βάση τις ισχύουσες διατάξεις (Π.Δ. 24-4/3-5-1985) αξιοποίησαν τις ιδιοκτησίες τους ή ολοκλήρωσαν τις διαδικασίες και σήμερα βρίσκονται μετέωροι.
Η υπ’ αριθμ. 1/3678/28-1-2010 Εγκύκλιος του Υ.ΠΕ.ΚΑ δημιουργεί προβλήματα και ερωτηματικά που έχουν να κάνουν με:
Α) Οικοδομικές Άδειες που έχουν ήδη κατατεθεί και πληρωθεί πλέον δεν εκδίδονται.
Β) Μελέτες οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί και πληρωθεί από ιδιώτες προς μηχανικούς δεν μπορούν να υποβληθούν.
Γ) Οικοδομές που έχουν ήδη κτιστεί βρίσκονται πλέον σε μη οικοδομήσιμα οικόπεδα.
Δ) Κτίσματα τα οποία είναι υπό ανέγερση πως θα ρευματοδοτηθούν ενώ βρίσκονται σε μη οικοδομήσιμα οικόπεδα?
Ε) Από ποιον θα ζητήσουν οι πολίτες να αποζημιωθούν που έχουν ήδη υποστεί την οικονομική καταστροφή ενώ τήρησαν τα οριζόμενα του Νόμου?
Ζ) Στις ήδη παραχωρημένες λωρίδες οικοπέδων σε κοινή χρήση έχουν εκτελεστεί από τους Δήμους και τις Κοινότητες έργα είτε διαμόρφωσης των χώρων, είτε ύδρευσης – αποχέτευσης, επέκτασης του Δημοτικού Φωτισμού, και πολλά άλλα. Υπάρχει και εδώ ο κίνδυνος να κατηγορηθούν όλοι ότι διέθεσαν πιστώσεις για έργα σε ανύπαρκτους κοινόχρηστους χώρους και ενδεχομένως να συρθούν στα δικαστήρια?

Επισημαίνεται ότι στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία η εν λόγω εγκύκλιος λειτουργεί ως τροχοπέδη στην ήδη μειωμένη οικοδομική δραστηριότητα και κατ’ επέκταση θα οδηγήσει στην αύξηση των ανέργων.

Συμφωνούμε απόλυτα με το σκεπτικό ότι θα πρέπει η δόμηση εντός ορίων οικισμών να γίνεται οργανωμένα με παράλληλη εξασφάλιση κοινόχρηστων χώρων εκτός των δρόμων.

Θεωρούμε όμως απαράδεκτο, να καταδικάζονται πολίτες οι οποίοι ενεργώντας σύμφωνα με το γράμμα του Νόμου, σήμερα να βρίσκονται υπόλογοι και παράνομοι.

Έχοντας πάντα στο νου την δυσμενή οικονομική κατάσταση της χώρας, το ότι το κράτος πρέπει να έχει συνέχεια και συνέπεια και προπάντων οφείλει να προστατεύει τον πολίτη, ζητάμε:
Α) Την άμεση επίλυση από μέρους σας του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί, με την απόσυρση της σχετικής εγκυκλίου ή την εφαρμογή της μόνο για την περίπτωση για την οποία εκδόθηκε.

Β) Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, την έκδοση νέας εγκυκλίου που θα εξαφανίζει την αναδρομικότητα στην ισχύ της συγκεκριμένης απόφασης του ΣτΕ, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εγκυκλίου (1/28-1-2010 του Υ.ΠΕ.ΚΑ).

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

1 σχόλιο:

αμμοδύτης είπε...

Από Υπουργείο που αυτοαποκαλείται Υπουργείο "Κλιματικής Αλλαγής", πόση σοβαρότητα μπορείς να περιμένεις;

Η "Κλιματική Αλλαγή" αντιμετωπίζεται πλέον με αμφισβήτηση, αν είσαι ευγενής, και σαν φορομπηχτική απάτη, αν είσαι ειλικρινής.