Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010

«Βιομηχανική ζώνη» στα Κάτω Μέρη του Δήμου Εξωμβούργου

ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ξινάρα, 3/3/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Εξωμβούργου Τήνου στην 5η Συνεδρίαση έτους 2008 εξέτασε το πρόβλημα που έχει προκύψει όσον αφορά τον χαρακτηρισμό περιοχής (περιοχές με στοιχεία 2.2στ.1) ως «βιομηχανική ζώνη» στα Κάτω Μέρη του Δήμου, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα της 13/2/2003 (ΦΕΚ 160/27-2-2003).
Σύμφωνα με το ανωτέρω Π.Δ. (Άρθρο 3, παρ. Δ) στις περιοχές με στοιχείο 2.2στ.2 βιότοποι και λοιπή γεωργική γη): Δεν επιτρέπεται η χρήση τουριστικών καταλυμάτων και επιπλέον τίθενται όροι και περιορισμοί που αφορούν συγκεκριμένα το όριο κατάτμησης και αρτιότητας, την εγκατάσταση βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, αποθηκών και γενικά οχλουσών δραστηριοτήτων, τη χωροθέτηση ιχθυοκαλλιεργειών και τη τήρηση της διαδικασίας προέγκρισης χωροθέτησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Εξετάζοντας το ανωτέρω θέμα και θέλοντας να δώσει μια ουσιαστική και οριστική λύση, ομόφωνα αποφάσισε με την υπ’ αριθμ. 48/2008 απόφαση του, να ζητήσει από όλους τους αρμόδιους φορείς και ειδικότερα από το ΥΠΕΧΩΔΕ, μια επίσημη απάντηση για το εάν επιτρέπεται η κατοικία στην συγκεκριμένη περιοχή (Π.Δ. 160/27-2-2003 Άρθρο 3, παρ. Δ «περιοχές με στοιχεία 2.2στ.1»), καθώς ο Δήμος μας είναι υπέρ του να επιτρέπονται όλες οι χρήσεις γης και η δόμηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα εκτός σχεδίου.

Στη συνέχεια, με το υπ’ αριθμ. 3026/15-5-2008 έγγραφο του, προέβη στις ανωτέρω ενέργειες και στις 8-2-2010 το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, μας ενημερώνει ότι κατόπιν εξέτασης της μελέτης Ε.Χ.Μ. βάσει της οποίας θεσμοθετήθηκε η Ζ.Ο.Ε. Τήνου και των σχετικών στοιχείων του αρχείου της υπηρεσίας τους προκύπτει ότι: α) οι περιοχές με στοιχείο 2.2στ.2 αφορούν βοσκότοπους και απλή γεωργική γη, β) σε συνδυασμό και με τη διατύπωση των διατάξεων του ισχύοντος Π.Δ. Ζ.Ο.Ε. Τήνου, καταλήγει στην άποψη ότι η μόνη χρήση που απαγορεύεται είναι τα τουριστικά καταλύματα και ότι: «στις περιοχές με στοιχείο 2.2στ.2 επιτρέπεται η ανέγερση κατοικίας, εφόσον τηρούνται οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης του από 27-2-03 Π.Δ. Ζ.Ο.Ε. νήσου Τήνου (ΦΕΚ 160Δ/03) καθώς και οι σχετικές διατάξεις για τα εκτός σχεδίου δόμησης».

Επομένως ένα χρόνιο και δίκαιο αίτημα το οποίο προβλημάτιζε τους κατοίκους και δημότες του Δήμου μας, μετά από μια σειρά ενεργειών, πήραμε την οριστική απάντηση και λύση από τον αρμόδιο φορέα.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

1 σχόλιο:

αμμοδύτης είπε...

OK, επιτρέπεται να χτίσεις, αλλά όχι για τουριστική εκμετάλλευση. Ενδιαφέρον και Συνταγματικά σωστό. Γιατί να γίνουν πλούσιοι και οι Κατωμερίτες... κακά παιδιά...

Βέβαια από 100% χαβούζα, καλύτερα