Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2007

Πρόχειρη λύση ο Φαλατάδος για τον βιολογικό των Πάνω Μερών

1 σχόλιο:

Roza Vidali είπε...

Θα ήθελα να δώσω μερικές πληροφορίες και να εκφράσω τις σκέψεις μου σχετικά με την κατασκευή βιολογικού καθαρισμού με καλάμια (wetlands) στο Φαλατάδο.(Όλες οι παρακάτω σκέψεις και πληροφορίες θα στηριχτούν στην υπόθεση ότι τα wetlands που θα γίνουν στο Φαλατάδο είναι της μορφής SSF, δηλαδή τα ακάθαρτα νερά θα κινούνται υπόγεια σε ένα στρώμα άμμου, χαλικιών, εδάφους, όπου θα είναι φυτρωμένα τα καλάμια).

Η κατασκευή wetlands αποτελεί μία «πράσινη» λύση καθαρισμού των ακάθαρτων οικιακών αποβλήτων. Η βασική αρχή λειτουργίας τους στηρίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το μόνο που απαιτείται είναι ήλιος, αέρας, έδαφος, και κατάλληλα φυτά στων οποίων τις ρίζες θα αναπτυχθούν μικροοργανισμοί οι οποίοι και αυτοί θα συντελούν στην αποικοδόμηση της οργανικής ύλης και στην απορρύπανση των ακάθαρτων υδάτων. Ο τρόπος κατασκευής και λειτουργίας τους έρχεται σε αντίθεση με τους συμβατικούς βιολογικούς καθαρισμούς οι οποίοι απαιτούν ογκώδεις τσιμεντένιες κατασκευές, μεγάλη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και βεβαίως χρήση χημικών.

Η χρήση wetlands από αισθητικής απόψεως υπερτερεί κάθε άλλης μορφής βιολογικού καθαρισμού, καθώς σέβεται απόλυτα την ομοιογένεια του περιβάλλοντος και μπορεί να αποτελέσει περιοχή ανάπτυξης της πανίδας της περιοχής. Εκτός όμως από το γεγονός ότι αποτελεί μία οικολογική αειφόρο μέθοδο επεξεργασίας των οικιακών υγρών αποβλήτων, η μέθοδος αυτή μπορεί να αποβεί ιδιαιτέρως αποδοτική και αποτελεσματική όταν λειτουργεί σωστά.

Γενικά, για να λειτουργήσουν σωστά και αποδοτικά τα wetlands θα πρέπει το νερό που θα επεξεργάζονται να μην είναι πολύ τοξικό (ισχύει στην περίπτωση των χωρίων μας καθώς δεν υπάρχουν βιοτεχνίες οι οποίες να το επιβαρύνουν), να υπάρχει αρκετό ηλιακό φως, όχι ιδιαιτέρως χαμηλή θερμοκρασία και χαμηλό οργανικό φορτίο. Όλες οι παραπάνω θεωρητικές προϋποθέσεις καλύπτονται στην περίπτωση των Πάνω Μερών, όπως και σε όλες τις περιοχές της Τήνου. Έτσι, αν θεωρηθεί ότι λειτουργούν σωστά, τα wetlands δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα στο οικοσύστημα της περιοχής, ούτε στους παράπλευρους οικισμούς (πολλά wetlands βρίσκονται παραπλεύρως μεγάλων πόλεων χωρίς να δημιουργούν πρόβλημα οσμών και κουνουπιών, ενώ υπάρχουν σπίτια που έχουν στους κήπους τους μικρές μονάδες επεξεργασίας των λυμάτων τους, υπάρχει διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό για όποιον ενδιαφέρεται).

Τι συμβαίνει όμως στην περίπτωση που δεν γίνεται σωστή συντήρηση? Στην περίπτωση που δεν λειτουργούν σωστά τα wetlands είτε εξαιτίας ανθρώπινου λάθους και αδιαφορίας, είτε εξαιτίας λανθασμένης αρχικής μελέτης, είναι δυνατό να εμφανιστεί ακανόνιστη διασπορά των ακάθαρτων νερών, με αποτέλεσμα υπερφόρτωση σε μερικά σημεία, διαρροές και συνεπώς οσμές και συσσώρευση κουνουπιών. Μακροχρόνια, η κακή συντήρηση και λειτουργία οδηγεί σε επιδείνωση της απόδοσης της επεξεργασίας, και τελικώς σε αστοχία της καλλιέργειας.

Συνεπώς, οι τοπικοί «άρχοντες» της Τήνου θα πρέπει να μας διαβεβαιώσουν ότι θα γίνει σωστή μελέτη και εκτίμηση της κατάστασης των Πάνω Μερών, πρόβλεψη για μελλοντική αύξηση του πληθυσμού και επομένως των ακάθαρτων νερών, έστω μία εκτίμηση για την εποχιακή αύξηση του πληθυσμού, και στη συνέχεια σωστή συντήρηση από ειδικευμένο προσωπικό και σωστή λειτουργία του συστήματος. Πράγματι, η καθημερινή λειτουργία και συντήρηση μπορεί να γίνει και από ένα εκπαιδευμένο αγρότη, δε απαιτούνται «πάπυροι» για να λειτουργήσει ένα wetland, η φύση είναι υπεύθυνη για όλες τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο σύστημα. Βεβαίως, η επίβλεψη και ο έλεγχος της ποιότητας του νερού της εξόδου από έμπειρο προσωπικό με την απαραίτητη τεχνογνωσία κρίνεται αναγκαίος συστηματικά για να αποφευχθούν τυχόν αστοχίες και δυσλειτουργίες που μπορούν να εμφανιστούν και να δημιουργήσουν προβλήματα στο οικοσύστημα της περιοχής.

Σχετικά με τη χωροθέτηση του έργου δυστυχώς δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη καθώς δεν γνωρίζω ιδιαιτέρως της περιοχή και τις πιθανές εναλλακτικές που μπορούσαν να υπάρξουν για την εγκατάσταση του υγρότοπου.

Ας ελπίσουμε -και ας μην μείνουμε μόνο σε αυτό- ότι δεν θα αποτελέσει άλλο ένα έργο δημιουργίας εντυπώσεων όπως πολλά άλλα παρόμοια έχουν γίνει στα χωριά μας, αλλά ένα έργο πνοής και επίλυσης ενός σοβαρού προβλήματος που μαστίζει τα χωριά μας, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες....και ας γίνει η αρχή για τη δημιουργία και άλλων παρόμοιων συστημάτων και σε άλλες περιοχές της Τήνου (βλ. Κάτω Μέρη)!!!!

(για περισσότερες πληροφορίες: http://www.epa.gov/owow/wetlands/ )