Τρίτη, 26 Απριλίου 2016

Ο καθηγ. Γεώργιος Κ. Στουρνάρας για τα αιολικά «πάρκα» στην Τήνο και στις Κυκλάδες

Περί ΑΠΕ

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) συνιστούν, εξ ορισμού και από τη φύση τους, πηγές ενέργειας φιλικές προς το περιβάλλον και συνιστούν, με προϋποθέσεις, βασική συνιστώσα της αειφόρου (βιώσιμης, κατά την επικρατούσα, ρεαλιστική, άποψη) αναπτύξεως συμβάλλοντας, παραλλήλως, στην απεξάρτηση της χώρας στον ενεργειακό τομέα και στην καλύτερη χωρική αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Ωστόσο οι Α.Π.Ε. δεν πρέπει να υπερεκτιμώνται, φτάνοντας και στην υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, ανατρέποντας τον προηγούμενο ορισμό. Οι λόγοι είναι δύο:

Ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με την περιορισμένη ενεργειακή απόδοση των ΑΠΕ, ιδιαιτέρως συγκρινόμενη με την αντίστοιχη απόδοση των θερμικών ή των πυρηνικών σταθμών. Καθώς η ζήτηση της ενέργειας επιτείνεται με πολύ μεγάλους ρυθμούς, η χρήση των ΑΠΕ, είναι σημαντική, στη βάση, όμως, της συμπληρωματικότητας και όχι της αντικαταστάσεως των συμβατικών διαδικασιών παραγωγής ενέργειας. 

η συνέχεια εδώ: >>>>>

Δεν υπάρχουν σχόλια: