Πέμπτη, 22 Μαΐου 2008

Φωτοβολταϊκά σε κτίρια

Δεν χρειάζεται άδεια για φωτοβολταϊκά σε κτίρια

Εργασία μικρής κλίμακας, για την οποία δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, θεωρεί το υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια, σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές. Αυτό προβλέπει πρόσφατη απόφαση του υφυπουργού κ. Καλογιάννη, που περιλαμβάνει και τους ηλιακούς θερμοσίφωνες... η συνέχεια εδώ

Πηγή: http://www.enet.gr